Hlásný list - řeka Žejbro

Aktuální informace vždy hledjte na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.