Územní plán obce Leštinka


Odůvodnění územního plánu Leštinka (652 kB)
OUP1 - Koordinační výkres (2,01 MB)
OUP2 - Výkres širších vztahů (13,1 MB)
OUP3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,68MB)
 
Územní plán Leštinka (514 kB)
UP1 - Výkres základního členění území (1,62MB)
UP2 - Hlavní výkres (1,94 MB)