Elektronická úřední deska


Název dokumentu
Datum vyvěšení
Otevřít
Rozpočet 2012
27.11.2011
Oznámení o vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU Leštinka
25.9.2011
Územní plán Leštinka - Červen 2011
výkresová část (20,3 MB)
2.7.2011
Územní plán Leštinka - Červen 2011
textová část (0,9 MB)
2.7.2011
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o územním plánu Leštinka
14.6.2011
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY k vymezení zastavěného území obce Leštinka
4.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.12.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

14.12.2010
Rozpočet
13.12.2010
Územní plán obce Leštinka
28.11.2010
Návrh rozpočtu obce Leštinka 2010
25.11.2010
Zápis z ustavujícího zasedání
8.11.2010
Veřejná vhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu zastavěného území obce Leštinka
12.11.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Leštinka.
30.10.2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obcí 2010
16.10.2010
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Leštinka pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 15.-16.10.2010
30.8.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 15.-16.10.2010
30.8.2010
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 15.-16.10.2010
30.8.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
23.8.2010
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Leštinka
číslo jednací: 108/991/10, 81/961/10, 80/960/10, 79/959/10, 78/958/10, 75/955/10, 72/952/10, 73/953/10, 77/957/10, 76/956/10, 71/951/10, 74/95, vystaveno: 24. 08. 2010, platnost do: 18. 10. 2010
23.8.2010
Poskytnutí informace o počtu potřebných podpisů voličů zapsaných pro kandidáty do zastupitelstva Obce Leštinka.
22.7.2010
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva obcí
22.7.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
6.7.2010
Protipovodňová opatření - povolení
1.6.2010
Vysledky voleb 2010
31.5.2010
Veřejná vyhláška vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje
3.5.2010
Zpráva o nápravných opatřeních 2009
3.5.2010
Závěrečný účet rozvážný obce Leštinka za rok 2009
21.4.2010
Pozvání na DEN MATEK 8.5.2010
29.4.2010
Jmenování zapisovatele okrskové komise volebního okrsku č.1 obce Leštinka
13.4.2010
Informace volebním stranám o počtu síldech volebních okrsků
13.4.2010
Vyměření daně z nemovitosti za rok 2010
26.4.2010
Protipovodňová opatření
10.4.2010
Protokol o ústním jednání z místního šetření o správě daní a poplatků
10.4.2010
Přezkoumání hospodaření obce Leštinka za rok 2009
2.4.2010
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva
2.4.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Komunikace v Dolcích
28.3.2010
Povolení stavby bezbariérového domu
28.3.2010
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva
4.1.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010
29.3.2010
Projednávání UP Leštinka, vyhodnocení podnětu, připomínek a stanoviska
4.1.2010
Návrh zadání ÚZEMNÍHO PLÁNULeštinka
4.1.2010
Rozpočet-po doplnění Obec Leštinka 2009
7.12.2009
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce za rok 2009
-
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce za rok 2008
-
Projednání územního plánu Leštinka
18.9.2009
Čestné prohlášení starosty a oznámení o jiných vykonávaných činnostech za rok 2008
29.6.2009
Čestné prohlášení místostarosty a oznámení o jiných vykonávaných činnostech za rok 2008
29.6.2009
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Leštinka 22.6.2009
9.6.2009

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané 5.
a 6. června 2009 v obci Leštinka

8.6.2009
Závěrečný účet za rok 2008
5.6.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leštinka za rok 2008
5.6.2009
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku v obci Leštinka pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
21.4.2009
Pronájem bytu v HORKÁCH
20.4.2009
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
Pardubického kraje 2008 v obci Leštinka
20.10.2008
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Pardubického kraje 2008 v obci Leštinka
2.9.2008
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
2.9.2008
Přiznání k příjmu p. Cepla
30.6.2008
Přiznání k příjmu starosta
30.6.2008
Vývěska
27.11.2006